Trzy rzeczy, o których powinniście wiedzieć o naukach przedmałżeńskich

Trzy rzeczy, o których powinniście wiedzieć o naukach przedmałżeńskich

Pary, które decydują się na ślub kościelny lub konkordatowy powinny pamiętać o tym, że jednym z najważniejszych wymogów formalnych umożliwiających jego odbycie jest wystawienie zaświadczenia o odbyciu nauk przed małżeńskich. Co zatem warto wiedzieć na ich temat?

Po pierwsze – na czym polegają nauki przedmałżeńskie

nauka biblijna
Nauki przedmałżeńskie

Już na wstępie warto uspokoić wszystkich obawiających się nauk przedmałżeńskich. Nie tylko nie kończą się one egzaminem, ale i nie zakładają zadawania kandydatom niedyskretnych pytań. Nauki składają się z cyklu spotkań, z których część przypomina wykłady, inne zaś odbywają się w niewielkich grupach i mają formę dyskusji. Taki charakter wynika przede wszystkim z tego, że celem nauk przedmałżeńskich nie jest sprawdzenie, czy para może tworzyć szczęśliwy związek, ale przygotowanie jej do wspólnego życia. W trakcie zajęć mówi się o przeszkodach w zawarciu małżeństwa, scenariuszu samej liturgii sakramentu małżeństwa, przyczynach, które sprawiają, że związki się rozpadają, a także o obowiązkach i prawach małżonków. Podczas wielu nauk narzeczeni zyskują też szansę na spotkanie z osobami spoza kościoła – mediatorami, psychologami, a nawet lekarzami.

Po drugie – jaki jest termin ważności kursu

Pytanie o termin ważności odbytych nauk przedmałżeńskich od lat krąży po Internecie. Możemy przy tym natrafić na dziesiątki prób udzielenia na nie odpowiedzi. Po raz kolejny wypada więc uspokoić wszystkich zainteresowanych. Zaświadczenie o odbyciu nauk nie ma terminu ważności. Z różnych przyczyn może zdarzyć się tak, że małżeństwo nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie. Nie oznacza to jednak, że para będzie zmuszona po raz kolejny udać się na kurs.

Po trzecie – jak długo trwają nauki przedmałżeńskie

Czas trwania nauk przedmałżeńskich w dużej mierze uzależniony jest od tego, z jakimi praktykami mamy do czynienia w danej parafii, co do zasady jednak należy przeznaczyć na nie dwa miesiące. Zajęcia zwykle odbywają się dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie zajmuje około dwóch godzin.